kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Stypendia Burmistrza Mikołowa

Stypendia Burmistrza Mikołowa

Edycja 29 - rok 2015

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom Stypendiów Burmistrza odbędzie się

25 listopada 2015 r. w Domu Kultury w Mikołowie.

Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 17.00.

Prosimy o punktualne przybycie.
Niepełnoletni uczniowie powinni być pod opieką osoby dorosłej.
Zapraszamy nie tylko uczniów, ale również osoby im bliskie, które zechcą uczestniczyć w uroczystym wręczaniu dyplomów. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Osoby zakwalifikowane obejmuje Uchwała nr XIII/302/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 października 2015  r. 
w spr. przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków
o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa.


Wypłata przyznanych Stypendiów Burmistrza będzie następować w ratach:

  • Pierwsza rata zostanie wypłacona za okres wrzesień-grudzień po uroczystym wręczeniu dyplomów -  w pierwszych dniach grudnia  - dokładna data zostanie podana w trakcie uroczystości.
  • Kolejne raty - miesięcznie od stycznia do czerwca w terminie do 7 dnia każdego miesiąca.

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza dla uczniów i studentów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe będą przyjmowane od dnia 1 września każdego roku do:

• 15 września od uczniów
• 10 października od studentów

     Wnioski należy składać według wytycznych zawartych w Uchwale Rady Miejskiej Mikołowa nr X/201/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Mikołowskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów i Uchwale nr X/202/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

     Wniosek wraz z dokumentami można złożyć osobiście w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich lub przesłać na adres Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów w nieprzekraczalnych terminach podanych powyżej (decyduje data stempla pocztowego).
     Wysyłając wniosek pocztą, należy zwrócić uwagę, aby wniosek zawierał kompletne dane i wszystkie wymagane dokumenty.

     Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich, pokój 6 lub pod numerem telefonu 32 226 01 69 w. 26

---

Wnioski można składać w wyżej podanych terminach w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
W godzinach od 9.00 do 13.00 można wniosek zweryfikować pod względem poprawności. W takim przypadku wraz z wnioskiem prosimy o przedłożenie do wglądu wszystkich oryginałów dokumentów składanych wraz z wnioskiem jeśli składane kopie nie zostały poświadczone za zgodność przez ich wystawcę.

Oryginały dokumentów lub dyplomów nie są gromadzone przez Urząd. 

Osoby nie dysponujące oryginałem świadectwa ukończenia szkoły (dotyczy sytuacji zmiany szkoły) powinny zwrócić uwagę na to, aby nowa szkoła wyszczególniła na formularzu wszystkie osiągnięcia opisane na świadectwie.

---

UWAGA

Osoby, które otrzmały Stypendium Burmistrza za osiągnięcia w okresie 09.2014 - 01.2015, a wypłacane od lutego do czerwca 2015 r., w obecnej edycji mogą ubiegać się o stypendium wyłącznie za osiągnięcia uzyskane w okresie od lutego do  czerwca 2015 r.

---

 

STYPENDIA PRZYZNAWANE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ MIKOŁOWA
w latach 2001 – 2015:Rok 2001
1) Uchwała nr: XLIX/611/2001 z dnia: 20.11.2001
Stypendia od: 01.11.2001 do: 28.02.2002

Rok 2002
2) Uchwała nr: LIV/770/2002 z dnia: 19.03.2002
Stypendia od: 01.03.2002 do: 30.06.02.2002

3) Uchwała nr: II/8/2002 z dnia: 26.11.2002
Stypendia od: 01.11.2002 do: 31.01.2003

Rok 2003
4) Uchwała nr: VII/77/2003 z dnia: 25.03.2003
Stypendia od: 01.03.2003 do: 30.06.2003

5) Uchwała nr: XIV/189/2003 z dnia: 28.10.2003
Stypendia od: 01.09.2003 do: 31.01.2004

Rok 2004
6) Uchwała nr: XX/272/2004 z dnia: 30.03.2004
Stypendia od: 01.02.2004 do: 30.06.2004

7) Uchwała nr: XXVII/384/2004 z dnia: 26.10.2004
Stypendia od: 01.09.2004 do: 31.01.2005

Rok 2005
8) Uchwała nr: XXXII/485/2005 z dnia: 22.03.2005
Stypendia od: 01.02.2005 do: 30.06.2005

9) Uchwała nr: XXXVIII/598/2005 z dnia: 25.10.2005
Stypendia od: 01.09.2005 do: 31.01.2006

Rok 2006
10) Uchwała nr: XLV/672/2006 z dnia: 28.03.2006
Stypendia od: 01.02.2006 do: 30.06.2006

11) Uchwała nr: LI/806/2006 z dnia: 24.10.2006
Stypendia od: 01.09.2006 do: 31.01.2007

Rok 2007
12) Uchwała nr: VII/74/2007 z dnia: 27.03.2007
Stypendia od: 01.02.2007 do: 30.06.2007

13) Uchwała nr: XV/210/2007 z dnia: 23.10.2007
Stypendia od: 01.09.2007 do: 31.01.2008

Rok 2008
14) Uchwała nr: XX/306/2008 z dnia: 18.03.2008
Stypendia od: 01.02.2008 do: 30.06.2008

15) Uchwała nr: XXVI/472/2008 z dnia: 28.10.2008
Stypendia od: 01.09.2008 do: 31.01.2009

Rok 2009
16) Uchwała nr: XXXII/610/2009 z dnia: 24.03.2009
Stypendia od: 01.02.2009 do: 30.06.2009

17) Uchwała nr: XXXIX/764/2009 z dnia: 27.10.2009
Stypendia od: 01.09.2009 do: 31.01.2010

Rok 2010
18) Uchwała nr: XLIV/890/2010 z dnia: 30.03.2010
Stypendia od: 01.02.2010 do: 30.06.2010

19) Uchwała nr: LI/1056/2010 z dnia: 26.10.2010
Stypendia od: 01.09.2010 do: 31.01.2011

Rok 2011
20) Uchwała nr: VI/69/2011 z dnia: 29.03.2011
Stypendia od: 01.02.2011 do: 30.06.2011

21) Uchwała nr: XII/208/2011 z dnia: 25.10.2011
Stypendia od: 01.09.2011 do: 31.01.2012

Rok 2012
22) Uchwała nr: XVII/307/2012 z dnia: 27.03.2012
Stypendia od: 01.02.2012 do: 30.06.2012

23) Uchwała nr: XXIII/513/2012 z dnia: 30.10.2012
Stypendia od: 01.09.2012 do: 31.01.2013

Rok 2013
24) Uchwała nr: XXIX/660/2013 z dnia: 26.03.2013
Stypendia od: 01.02.2013 do: 30.06.2013

25) Uchwała nr: XXXV/866/2013 z dnia: 29.10.2013
Stypendia od: 01.09.2013 do: 31.01.2014

Rok 2014
26) Uchwała nr: XXXIX/1009/2014 z dnia: 18.03.2014
Stypendia od: 01.02.2014 do: 30.06.2014

27) Uchwała nr: XLVI/1194/2014 z dnia: 28.10.2014
Stypendia od: 01.09.2014 do: 31.01.2015

Rok 2015
28) Uchwała nr: VII/90/2015 z dnia: 31.03.2015
Stypendia od: 01.02.2015 do: 30.06.2015

 

Opublikowane przez: Elżbieta Muszyńska | Data wprowadzenia: 2015-08-26 07:51:10 | Data modyfikacji: 2016-06-06 12:16:28.
Data wprowadzenia: 2015-08-26 07:51:10
Data modyfikacji: 2016-06-06 12:16:28
Opublikowane przez: Elżbieta Muszyńska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu