mikolow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Mikołów mikolow.eu
Zakład Inżynierii Miejskiej  > Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych strona główna 

Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Informujemy, że uchwałą Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 20/2015 z dnia 16.11.2015 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 276/VIII/2015 z dnia 16.11.2015 r. przyjęto nowy "Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie", który wchodzi w życie z dniem 17.11.2015 r.

Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

załącznik nr 1 do Regulaminu_umowa inwestycyjna z dnia 17.11.2015

załącznik nr 2 do Regulaminu_umowa sprzedaży z dnia 17.11.2015

załącznik nr 3 do Regulaminu_wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej z dnia 17.11.2015

załącznik nr 4 do Regulaminu_metoda wyceny

załącznik nr 5 do Regulaminu_materiały

Załącznik nr 6 do Regulaminu_protokół odbioru końcowego

Załącznik nr 6(1) do Regulaminu_protokół wad i usterek

załącznik nr 7 do Regulaminu_umowa sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu

 

Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas | Data wprowadzenia: 2016-01-15 07:47:53 | Data modyfikacji: 2016-08-17 14:45:33.

Zobacz:
 Akt założycielski .  Organy spółki .  Informacje o majątku .  Działalność .  Zamówienia publiczne .  Ogłoszenia i komunikaty .  Ogłoszenia o naborze .  Regulaminy .  Plany i programy .  Informacja publiczna od dnia 01.01.2015 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-15 07:47:53
Data modyfikacji: 2016-08-17 14:45:33
Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas
  Biuletyn Informacji Publicznej - mikolow.bip.gmina.pl