kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Informacje o majątku

Informacje o majątku

Wszystkie dane finansowe publikowane są wg stanu na koniec roku obrotowego, zgodnie z danymi w sprawozdaniu finansowym.

Całkowita wartość aktywów Spółki, stanowiąca sumę bilansową na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 381.059.769,59 zł na co składają się:

1) aktywa trwałe: 356.518.178,71 zł, (obejmują rzeczowe aktywa trwałe o wartości 352.749.508,79 zł, wartości niematerialne i prawne      w kwocie 1.722.909,17 zł, inwestycje długoterminowe w kwocie 500,00 zł oraz długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszące    2.045.260,75 zł
2) aktywa obrotowe: 24.541.590,88 zł
 Kapitał zakładowy wynosi 87.073.000,00 i dzieli się na 174.146 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

 

Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas | Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:43:47 | Data modyfikacji: 2016-05-17 08:29:47.
Data wprowadzenia: 2016-02-03 14:43:47
Data modyfikacji: 2016-05-17 08:29:47
Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu