mikolow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Miasta Mikołów mikolow.eu
Zakład Inżynierii Miejskiej strona główna 

Ogłoszenia i komunikaty

2/S/2016 OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Ogłoszenie o sprzedaży

2_2015_wynik

 

Opublikowane przez: Katarzyna Włodarczyk | Data wprowadzenia: 2016-04-28 12:35:15.
TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA-4210-47(8)/2015/271/XIII/AM z dnia 12.11.2015r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.11.2015r., poz. 5774 i będzie obowiązywała w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.01.2016r.


 

Taryfa dla ciepła obowiązująca od dnia 01.01.2016 r.

 

Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:43:56.
Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń
wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

 

Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas | Data wprowadzenia: 2016-01-15 09:17:54.
INFORMACJA

ZIM Sp. z o. o.  informuje, iż nie zmieni się  cena za 1 m3 wody i 1 m3 ścieków od 01.12.2015r.!

Taryfa na dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Mikołów będzie obowiązywać od 01.12.2015 do 30.11.2016r.

Ponadto informujemy, iż na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w dniu 27.10.2015r., Rada Miejska Mikołowa uchwaliła na tym samym poziomie dopłaty do grupy taryfowej nr 1 w kwocie 1,95 zł brutto do 1 m3 – za każdy 1 m3 wody oraz 5,50 zł brutto do 1m3 – za każdy 1 m3 ścieków.

Dopłaty będą obowiązywać w całym okresie objętym taryfą tj. od 01.12.2015r. do 30.11.2016r.

Cena za 1 m3 wody z dopłatą 6,79 zł brutto
Cena za 1 m3 ścieków z dopłatą 8,37 zł brutto
Cena woda + ścieki za 1 m3 15,16 zł brutto

 

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.12.2015-30.11.2016

 

Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas | Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:13:45 | Data modyfikacji: 2016-01-15 09:03:23.

Zobacz:
 Akt założycielski .  Organy spółki .  Informacje o majątku .  Działalność .  Zamówienia publiczne .  Ogłoszenia i komunikaty .  Ogłoszenia o naborze .  Regulaminy .  Plany i programy .  Informacja publiczna od dnia 01.01.2015 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-15 08:13:45
Data modyfikacji: 2016-01-15 09:03:23
Opublikowane przez: Kazimierz Kurpas
  Biuletyn Informacji Publicznej - mikolow.bip.gmina.pl