kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Stypendia Burmistrza Mikołowa

Stypendia Burmistrza Mikołowa

Edycja 30 - rok 2016

Od 1 września 2016 zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Wnioski przyjmowane będą w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
- od uczniów od 1 do 15 września
- od studentów - od 1 do 15 października.
Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Kompletny wniosek zawiera:

 1. Formularz wniosku - właściwy do rodzaju stypendium, o które ubiega się uczeń/student
  wniosek proszę wydrukować dwustronnie z uwagi na oświadczenia umieszczone na drugiej stronie!
   
 2. Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz o wysokości średniej ocen w poprzednim roku szkolnym/akademickim - zaświadczenie dla ucznia nie może być datowane przed 1 września 2016 natomiast dla studenta przed 1 października 2016 - wypełnia szkoła/uczelnia;
   
 3. Zaświadczenie o niepobieraniu stypendium z macierzystej szkoły, uczelni lub klubu sportowego za osiągnięcia objęte wnioskiem - zaświadczenie dla ucznia nie może być datowane przed 1 września 2016 natomiast dla studenta przed 1 października 2016 - wypełnia szkoła/uczelnia;
   
 4. Zaświadczenia o uzyskanych osiągnięciach w roku szkolny/akademickim 2015/2016 pobrane ze szkoły, klubu sportowego lub innej instytucji uprawnionej do poświadczenia osiągnięć - zgodnie z paragrafami 5 - 10 Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. (można posłużyć się wzorem formularza "Osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2015/2016")
   
 5. Formularz PIT-2A - wypełniony zgodnie z wzorem.
   

Wszystkie formularze dostępne są w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w godzinach urzędowania.

Komplet dokumentów 2016 . Format PDF

Komplet dokumentów 2016. Format DOC - tylko do wydruku

PIT-2A - PDF oraz aktywny arkusz Excel

Wzór - jak wypełnić PIT-2A

Osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2015/2016. Format DOCX

Osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2015/2016. Format PDF

 

Opublikowane przez: Elżbieta Muszyńska | Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:16:19 | Data modyfikacji: 2016-09-01 11:56:14.
Data wprowadzenia: 2016-06-06 11:16:19
Data modyfikacji: 2016-09-01 11:56:14
Opublikowane przez: Elżbieta Muszyńska
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu