kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Dowóz uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół

PRZEPISY

Aby ubiegać się o bezpłatny dowóz ucznia do szkoły lub zwrot kosztów dojazdu zgodnie z ww. przepisami należy złożyć wniosek w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie - ul. Karola Miarki 9 w terminie do końca lipca każdego roku kalendarzowego.
W przypadku złożenia wniosku w ciągu trwającego roku szkolnego, umożliwienie bezpłatnego dowozu w przypadku osoby niepełnosprawnej może trwać dłużej niż 7 dni z uwagi na ustalony już wcześniej rozkład jazdy dla uczniów objętych tym uprawnieniem.

Podczas składania wniosku należy  przedłożyć do wglądu oryginały następujących dokumentów:

  1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły;
  2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku ucznia szkoły specjalnej i w przypadku ucznia niepełnosprawnego również orzeczenie o niepełnosprawności.

 

---

 

 

 

Opublikowane przez: Lilianna Nowicka | Data wprowadzenia: 2015-03-03 10:40:52 | Data modyfikacji: 2017-03-31 12:19:58.
Data wprowadzenia: 2015-03-03 10:40:52
Data modyfikacji: 2017-03-31 12:19:58
Opublikowane przez: Lilianna Nowicka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu