kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Zamówienia publiczne
CUW/PN/53/2018/SP5
2018-06-29 13:34:39
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/52/2018/SP4
2018-06-29 09:06:51
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/51/2018/SP3
2018-06-28 15:45:12
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PNUS/09/2018/MOPS
2018-06-28 14:29:49
Wykonanie usług dla bezdomnych tj. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób w zakresie zapewnienia schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla osób b  ...więcej

CUW/PN/50/2018/SP1
2018-06-28 13:54:45
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/49/2018/ZGL
2018-06-27 12:36:02
Zaprojektowanie, uzyskanie stosownej Decyzji w Starostwie Powiatowym oraz wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu na działce Nr 898/84 przy ul. Młyńskiej 118, 120,122 w Mikołowie.  ...więcej

CUW/PN/48/2018/ZGL
2018-06-27 12:01:13
Wymiana uszkodzonych wpustów dachowych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym oś Mickiewicza 24 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/47/2018/MOSIR
2018-06-27 08:11:53
Przebudowa i remont części pomieszczeń zaplecza szatniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8”  ...więcej

CUW/PN/46/2018/ZGL
2018-06-25 14:38:46
Naprawa ściany zewnętrznej wraz z przełożeniem fragmentu kanalizacji w budynku przy ul. Rynek 13 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/45/2018/P12
2018-06-25 14:11:47
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 12 w Mikołowie  ...więcej

CUW/WR/08/2018/MOSIR
2018-06-25 13:26:00
Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/44/2018/P11
2018-06-25 12:42:18
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 11 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/43/2018/P10
2018-06-25 11:09:03
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 10 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/42/2018/ZGL
2018-06-21 13:01:25
Usunięcie zagrzybienia , wykonanie instalacji CO w mieszkaniu nr 2 przy ul. Bluszcza 6 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/41/2018/P4
2018-06-20 14:40:25
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 4 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/40/2018/P3
2018-06-20 12:38:19
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 3 w Mikołowie.  ...więcej

CUW/PN/39/2018/MOPS
2018-06-20 10:41:13
Przewóz dzieci w tym uczestników projektu "Postaw na lepsze jutro" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla Działani  ...więcej

CUW/PN/38/2018/P2
2018-06-20 10:20:45
Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 2 w Mikołowie  ...więcej

CUW/PNUS/08/2018/MOPS
2018-06-15 12:58:59
Organizacja i przeprowadzenie zajęć z zakresu robotyki dla dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego, Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej, w tym dla uczestników projektu „Postaw na lepsze jutro” realizowa  ...więcej

CUW/PN/37/2018/ZUK
2018-06-11 11:51:11
„Wykonanie fontanny oraz zaprojektowanie przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Placu Karpeckiego w Mikołowie”  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 22
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu