kontrast
A+ A-
Strona Urzędu Miasta Mikołów: mikolow.eu
 > Zamówienia publiczne zakończone
CUW/PNUS/07/2018/MOPS
2018-06-15 12:48:48
Usługa cateringu (zakup posiłku z dowozem) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie dla uczestników projektu „Postaw na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  ...więcej

CUW/PNUS/06/2018/CIS
2018-06-06 14:36:37
Kompleksowa usługa cateringowa na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w tym organizacja Ogniska Integracyjnego, spotkania wigilijnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, w tym dla uczestników/uczestniczek p  ...więcej

CUW/PN/34/2018/MOSIR
2018-05-25 13:44:16
Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A w Mikołowie.  ...więcej

CUW/PN/33/2018/MOSIR
2018-05-18 12:52:38
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego oraz budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki dla budynku klubowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Stadionu Mie  ...więcej

CUW/PN/32/2018/MOPS
2018-05-16 12:56:15
Zakup i dostawa materiałów do prowadzenia zajęć ekspresji kulturalnej i rękodzieła - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie oraz Zakup i dostawa sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu robotyki dla   ...więcej

CUW/PN/31/2018/MOSIR
2018-05-11 12:11:37
Wykonanie automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie”  ...więcej

CUW/PN/30/2018/ZUK
2018-05-10 08:54:19
Zakup i sukcesywna dostawa kruszyw dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku 2018  ...więcej

CUW/PNUS/05/2018/SP10
2018-04-26 08:42:55
Usługa cateringowa na konferencję podsumowującą projekt „Edukacja cyfrowa w Gimnazjum nr 2 i Szkole Podstawowej nr 10 w Mikołowie" w ramach programu POWERSE - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - projekt "Mobilność kadry  ...więcej

CUW/PN/29/2018/J
2018-04-26 08:13:13
Zakup i dostawa szaf metalowych na potrzeby jednostek podlegających pod Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.  ...więcej

CUW/WR/07/2018/MOSIR
2018-04-25 14:23:29
Wykonanie posadzki przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38”  ...więcej

CUW/PN/28/2018/ZUK
2018-04-20 11:35:14
Wykonanie fontanny wraz z zaprojektowaniem przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Placu Karpeckiego w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/27/2018/ZUK
2018-04-18 08:56:25
Koszenie terenów zielonych na terenie Gminy Mikołów dla Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie w roku kalendarzowym 2018r.  ...więcej

CUW/PN/26/2018/CUW
2018-04-16 13:58:34
Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży będących mieszkańcami Mikołowa do szkół i na basen w roku szkolnym 2018/2019  ...więcej

CUW/PNUS/04/2018/MOPS
2018-04-13 13:38:36
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi .”  ...więcej

CUW/PNUS/03/2018/MOPS
2018-04-11 14:30:20
„Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów/zajęć dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej, w tym dla uczestników projektu „Postaw na lepsze jutro” real  ...więcej

CUW/PN/25/2018/SP3
2018-04-10 08:11:45
Przewóz osób na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Mikołowie  ...więcej

CUW/PN/24/2018/MOPS
2018-04-05 08:35:47
Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie w tym dla uczestników projektu „Postaw na lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewó  ...więcej

CUW/PN/23/2018/MOSIR
2018-04-04 14:11:35
Wykonanie posadzki przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38”  ...więcej

CUW/PN/22/2018/J
2018-04-04 13:09:53
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek podlegających pod Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.  ...więcej

CUW/PN/21/2018/ZUK
2018-03-30 08:18:11
Wykonanie sieci oświetlenia oraz zasilania fontanny przy Placu Karpeckiego w Mikołowie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 183
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Rynek 16
43-190 Mikołów
Burmistrz Miasta
dr n. farm. Stanisław Piechula
Kontakt:
Tel: (32) 324 85 00
Fax: (32) 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu